บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-4, 02-7350590-4
  • th

4K Entry Display


4K Entry Display

43 นิ้ว 4K Ultra HD LCD Display รุ่น TH-43EQ1W

ระบบภาพ 4K UHD LCD Display 43 นิ้ว (16:9) คุณสมบัติ. 4k ultra HD resolution delivering the highest detail and image quality Non-4K sources are also beautifully

สอบถาม
50 นิ้ว 4K Ultra HD LCD Display รุ่น TH-50EQ1W

ระบบภาพ 4K UHD LCD Display 50 นิ้ว (16:9) คุณสมบัติ 4k ultra HD resolution delivering the highest detail and image quality Non-4K sources are also beautifully

สอบถาม
55 นิ้ว 4K Ultra HD LCD Display รุ่น TH-55EQ1W

ระบบภาพ 4K UHD LCD Display 55 นิ้ว (16:9) คุณสมบัติ 4k ultra HD resolution delivering the highest detail and image quality Non-4K sources are also beautifully

สอบถาม
65 นิ้ว 4K Ultra HD LCD Display รุ่น TH-65EQ1W

4K UHD LCD Display Panasonic รุ่น TH-65EQ1 EQ1 Series ขนาด 65 นิ้ว pixels about four times the pixels of a Full-HD display images are highly detailed

สอบถาม
75 นิ้ว 4K Ultra HD LCD Display รุ่น TH-75EQ1W

ระบบภาพ 4K UHD LCD Display 75 นิ้ว (16:9) คุณสมบัติ 4k ultra HD resolution delivering the highest detail and image quality Non-4K sources are also beautifully

สอบถาม
86 นิ้ว 4K Ultra HD LCD Display รุ่น TH-86EQ1W

ระบบภาพ 4K UHD LCD Display 86 นิ้ว (16:9) คุณสมบัติ 4k ultra HD resolution delivering the highest detail and image quality Non-4K sources are also beautifully

สอบถาม