บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-4, 02-7350590-4
  • th

5. Projector


5. Projector

Projector WUXGA 10000lm รุ่น PT-MZ10KL

Projector WUXGA 10000lm, LCD SSI, w/o lens, รุ่น PT-MZ10KL

สอบถาม
Projector WUXGA 13000lm รุ่น PT-MZ13KL

Projector WUXGA 13000lm, LCD SSI, w/o lens, รุ่น PT-MZ13KL

สอบถาม
Projector WUXGA 16000lm รุ่น PT-MZ16KL

Projector WUXGA 16000lm, LCD SSI, w/o lens, รุ่น PT-MZ16KL

สอบถาม
Projector WXGA LCD SSI 8000lm รุ่น PT-MW730A

Projector WXGA LCD SSI 8000lm รุ่น PT-MW730A

สอบถาม
Projector WUXGA LCD SSI 8000lm รุ่น PT-MZ770A

Projector WUXGA LCD SSI 8000lm รุ่น PT-MZ770A

สอบถาม
Projector WUXGA DLP 1chip 6,500lm รุ่น PT-RW620BA

Projector WUXGA DLP 1chip 6,500lm, All LASER รุ่น PT-RW620BA

สอบถาม
Projector WUXGA DLP 1chip 8,500lm รุ่น PT-RZ870BA

Projector WUXGA DLP 1chip 8,500lm, All LASER รุ่น PT-RZ870BA

สอบถาม
Projector 1DLP 8,000lm รุ่น PT-RCQ80

Projector 1DLP 8000lm, SSI, with standard lens, 2715 x 1697dots รุ่น PT-RCQ80

สอบถาม
Projector 1DLP 10,000lm รุ่น PT-RCQ10BWE

Projector 1DLP 10,000lm, SSI, with standard lens, 2715 x 1697 dots รุ่น PT-RCQ10BWE

สอบถาม
10 000lm, 1DLP, SSI with standard lens รุ่น PT-RC

10,000lm, 1DLP, SSI, with standard lens,Black, 2715 x 1697 dots รุ่น PT-RCQ10BE

สอบถาม
4K+ DLP 3chip 21,000lm รุ่น PT-RQ22KE

10,000lm, 1DLP, SSI, with standard lens,Black, 2715 x 1697 dots รุ่น PT-RCQ10BE

สอบถาม
Projector LCD 3,600 LM WXGA รุ่น PT-LW373

Projector LCD 3,600 LM WXGA รุ่น PT-LW373

สอบถาม
Projector LCD 3,100 LM WXGA รุ่น PT-LW333

Projector LCD 3,100 LM WXGA (แทน LW280A) รุ่น PT-LW333

สอบถาม
Projector LCD 4,100 LM XGA NEW รุ่น PT-LB425

Projector LCD 4,100 LM XGA NEW รุ่น PT-LB425

สอบถาม
Projector LCD 3,800 LM XGA รุ่น PT-LB385

Projector LCD 3,800 LM XGA (แทน LB360A) รุ่น PT-LB385

สอบถาม
Projector LCD 3,300 LM XGA รุ่น PT-LB355

Projector LCD 3,300 LM XGA(แทน LB330A) รุ่น PT-LB355

สอบถาม
Projector LCD 3,100 LM XGA รุ่น PT-LB305

Projector LCD 3,100 LM XGA (NO LAN,RJ45 &COM 1 IN) รุ่น PT-LB305

สอบถาม
Projector 3 LCD 3,100lm、WXGA รุ่น PT-LW335

Projector 3 LCD 3,100lm、WXGA รุ่น PT-LW335

สอบถาม
Projector 3 LCD 3,600lm、WXGA รุ่น PT-LW375

Projector 3 LCD 3,600lm、WXGA รุ่น PT-LW375

สอบถาม
Projector LCDProjector 4,400lm WUXGA รุ่น PT-VZ470

Projector LCDProjector 4,400lm WUXGA รุ่น PT-VZ470

สอบถาม
Projector LCD Projector 4,500lm XGA รุ่น PT-VX430

Projector LCD Projector 4,500lm XGA รุ่น PT-VX430

สอบถาม
Projector LCD Projector 4,000lm WXGA รุ่น PT-VW360

Projector LCD Projector 4,000lm WXGA รุ่น PT-VW360

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX610

Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX610

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX615N

Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX615N

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,500 lm รุ่น PT-VW545N

Projector LCD Projector 5,500 lm WXGA Wireless รุ่น PT-VW545N

สอบถาม
Projector LCDProjector 5,500 lm WXGA รุ่น PT-VW540

Projector LCDProjector 5,500 lm WXGA รุ่น PT-VW540

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,000 WUXGA รุ่น PT-VZ580A

Projector LCD Projector 5,000 WUXGA รุ่น PT-VZ580A

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,000 รุ่น PT-VZ585N

Projector LCD Projector 5,000 WUXGA Wireless รุ่น PT-VZ585N

สอบถาม
Projector XGA LCDProjector 5,000 lm รุ่น PT-FX500E

Projector XGA LCDProjector 5,000 lm รุ่น PT-FX500E

สอบถาม
Projector WXGA LCDProjector 4,500lm รุ่น PT-FW530E

Projector WXGA LCD Projector 4,500 lm รุ่น PT-FW530E

สอบถาม
Projector WXGA LCDProjector 4,500lm รุ่น PT-FZ570E

Projector WUXGA LCD Projector 4,500 lm รุ่น PT-FZ570E

สอบถาม
ProjectorWXGA LCDProjector 3,500lm รุ่น PT-FW430EA

Projector WXGA LCD Projector 3,500 lm รุ่น PT-FW430EA

สอบถาม
ProjectorWXGA LCDProjector 4,000lm รุ่น PT-FX400EA

Projector XGA LCD Projector 4,000 lm รุ่น PT-FX400EA

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,300lm XGA รุ่น PT-EX520A

Projector LCD Projector 5,300 lm XGA รุ่น PT-EX520A

สอบถาม
Projector LCD Projector 6,200lm XGA รุ่น PT-EX620A

Projector LCD Projector 6,200 lm XGA รุ่น PT-EX620A

สอบถาม
Projector LCDProjector 5,000lm WXGA รุ่น PT-EW550A

Projector LCD Projector 5,000 lm WXGA รุ่น PT-EW550A

สอบถาม
Projector LCDProjector 5,800lm WXGA รุ่น PT-EW650A

Projector LCD Projector 5,000 lm WXGA รุ่น PT-EW550A

สอบถาม
Projector WUXGA DLP 1 CHIP 7,000 lm (S-Silver)

Projector WUXGA DLP 1 CHIP 7000 lm (S-Silver) , (K-Black) standard lens รุ่น PT-EZ770ZE

สอบถาม
Projector XGA DLP 1 CHIP 8,200 lm (S-Silver)

Projector XGA DLP 1 CHIP 8200 lm (S-Silver) , (K-Black) standard lens รุ่น PT-EX800ZE

สอบถาม
Projector WXGA DLP 14 CHIP 7000 lm (S-Silver)

Projector WXGA DLP 14 CHIP 7000 lm (S-Silver) , (K-Black) standard lens รุ่น PT-EW730ZE

สอบถาม