บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-4, 02-7350590-4
  • th

IP PBX TDE Series


IP PBX TDE Series

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX แบบ IP รุ่น KX-TDE600BX

จำนวนสายนอกสูงสุด 640 พอร์ต จำนวนสายนอกธรรมดา (อนาล็อก) 640 พอร์ต จำนวน Max VoIP (H.323) trunks สูงสุด 32 พอร์ต

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX แบบ IP รุ่น KX-TDE200BX

รองรับ 256 Port 128 สายในแบบธรรมดา 256 สายในแบบ Digital Key 128 สายในแบบ IP Panasonic 96 สายนอกแบบ Analog

สอบถาม
ตู้สาขา PABX แบบ IP Panasonic รุ่น KX-TDE100BX

จำนวนสายนอกสูงสุด 128 พอร์ต จำนวนสายนอกธรรมดา (อนาล็อก) 96 พอร์ต จำนวน Max VoIP (H.323) trunks สูงสุด 32 พอร์ต

สอบถาม