บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-4, 02-7350590-4
  • th

LCD Projector


LCD Projector

Projector 3 LCD 3,100lm、WXGA รุ่น PT-LW335

Projector 3 LCD 3,100lm、WXGA รุ่น PT-LW335

สอบถาม
Projector 3 LCD 3,600lm、WXGA รุ่น PT-LW375

Projector 3 LCD 3,600lm、WXGA รุ่น PT-LW375

สอบถาม
Projector LCDProjector 4,400lm WUXGA รุ่น PT-VZ470

Projector LCDProjector 4,400lm WUXGA รุ่น PT-VZ470

สอบถาม
Projector LCD Projector 4,500lm XGA รุ่น PT-VX430

Projector LCD Projector 4,500lm XGA รุ่น PT-VX430

สอบถาม
Projector LCD Projector 4,000lm WXGA รุ่น PT-VW360

Projector LCD Projector 4,000lm WXGA รุ่น PT-VW360

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX610

Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX610

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX615N

Projector LCD Projector 5,500 XGA รุ่น PT-VX615N

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,500 lm รุ่น PT-VW545N

Projector LCD Projector 5,500 lm WXGA Wireless รุ่น PT-VW545N

สอบถาม
Projector LCDProjector 5,500 lm WXGA รุ่น PT-VW540

Projector LCDProjector 5,500 lm WXGA รุ่น PT-VW540

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,000 WUXGA รุ่น PT-VZ580A

Projector LCD Projector 5,000 WUXGA รุ่น PT-VZ580A

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,000 รุ่น PT-VZ585N

Projector LCD Projector 5,000 WUXGA Wireless รุ่น PT-VZ585N

สอบถาม
Projector XGA LCDProjector 5,000 lm รุ่น PT-FX500E

Projector XGA LCDProjector 5,000 lm รุ่น PT-FX500E

สอบถาม
Projector WXGA LCDProjector 4,500lm รุ่น PT-FW530E

Projector WXGA LCD Projector 4,500 lm รุ่น PT-FW530E

สอบถาม
Projector WXGA LCDProjector 4,500lm รุ่น PT-FZ570E

Projector WUXGA LCD Projector 4,500 lm รุ่น PT-FZ570E

สอบถาม
ProjectorWXGA LCDProjector 3,500lm รุ่น PT-FW430EA

Projector WXGA LCD Projector 3,500 lm รุ่น PT-FW430EA

สอบถาม
ProjectorWXGA LCDProjector 4,000lm รุ่น PT-FX400EA

Projector XGA LCD Projector 4,000 lm รุ่น PT-FX400EA

สอบถาม
Projector LCD Projector 5,300lm XGA รุ่น PT-EX520A

Projector LCD Projector 5,300 lm XGA รุ่น PT-EX520A

สอบถาม
Projector LCD Projector 6,200lm XGA รุ่น PT-EX620A

Projector LCD Projector 6,200 lm XGA รุ่น PT-EX620A

สอบถาม
Projector LCDProjector 5,000lm WXGA รุ่น PT-EW550A

Projector LCD Projector 5,000 lm WXGA รุ่น PT-EW550A

สอบถาม
Projector LCDProjector 5,800lm WXGA รุ่น PT-EW650A

Projector LCD Projector 5,000 lm WXGA รุ่น PT-EW550A

สอบถาม
Projector WUXGA DLP 1 CHIP 7,000 lm (S-Silver)

Projector WUXGA DLP 1 CHIP 7000 lm (S-Silver) , (K-Black) standard lens รุ่น PT-EZ770ZE

สอบถาม
Projector XGA DLP 1 CHIP 8,200 lm (S-Silver)

Projector XGA DLP 1 CHIP 8200 lm (S-Silver) , (K-Black) standard lens รุ่น PT-EX800ZE

สอบถาม
Projector WXGA DLP 14 CHIP 7000 lm (S-Silver)

Projector WXGA DLP 14 CHIP 7000 lm (S-Silver) , (K-Black) standard lens รุ่น PT-EW730ZE

สอบถาม
Projector LCDProjector 5,400lm WUXGA รุ่นPT-EZ590A

Projector LCD Projector 5,400 lm WUXGA รุ่น PT-EZ590A

สอบถาม