บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-4, 02-7350590-4
  • th

LED Entry Model


LED Entry Model

75 นิ้ว FULL HD LCD Display TH-75EF1W

แบรนด์ Panasonic ระบบภาพ 75นิ้ว 410 cd/m² (1920 x 1080 pixels) คุณสมบัติ Simple signage with built in USB media player content list delivery

สอบถาม
65 นิ้ว FULL HD LCD Display TH-65EF1W

แบรนด์ Panasonic ระบบภาพ 65 นิ้ว 350 cd/m2 13.9 mm (L/R/T) 14.9 mm(B) bezel width (1920 x 1080 pixels) คุณสมบัติ. Stylish design with narrow & even bezel

สอบถาม
55 นิ้ว FULL HD LCD Display TH-55LFE8

55 นิ้ว FULL-HD LCD Display TH-55LFE8 Stylish design with narrow & even bezel Simple signage – USB Media Player (including USB sync play function)

สอบถาม
48 นิ้ว FULL HD LCD Display TH-48LFE8W

48 นิ้ว FULL-HD LCD Display TH-48LFE8W Stylish design with narrow & even bezel Simple signage – USB Media Player (including USB sync play function)

สอบถาม
43 นิ้ว FULL HD LCD Display TH-43LFE8W

43 นิ้ว FULL-HD LCD Display TH-43LFE8W Stylish design with narrow & even bezel Simple signage – USB Media Player (including USB sync play function)

สอบถาม
32 นิ้ว FULL HD LCD Display TH-32EF1W

แบรนด์ Panasonic ระบบภาพ 32 นิ้ว 350 cd/m² 11.9 mm (L/R/T) 17.2 mm(B) bezel width (1920 x 1080 pixels) คุณสมบัติ. Stylish design with narrow & even bezel

สอบถาม