บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-4, 02-7350590-4
  • th

Laser Projector


Laser Projector

Projector LCD Laser Projector 4,500 lm , WUXGA

Projector LCD Laser Projector 4,500 lm , WUXGA รุ่น PT-VMZ40

สอบถาม
Projector LCD Laser Projector 5,000 lm , WXGA

Projector LCD Laser Projector 5,000 lm , WXGA รุ่น PT-VMW50

สอบถาม
Projector LCD Laser Projector 5,000 lm , WUXGA

Projector LCD Laser Projector 5,000 lm , WUXGA รุ่น PT-VMZ50

สอบถาม
Projector LCD Laser Projector 6,000 lm , WXGA

Projector LCD Laser Projector 6,000 lm , WXGA รุ่น PT-VMW60

สอบถาม
Projector LCD Laser Projector 6,000 lm , WUXGA

Projector LCD Laser Projector 6,000 lm , WUXGA รุ่น PT-VMZ60

สอบถาม
Projector LCD / Laser WXGA 5,500lm รุ่น PT-MW530A

Projector LCD / Laser WXGA 5,500lm รุ่น PT-MW530A

สอบถาม
Projector LCD / Laser WUXGA 5,500lm รุ่น PT-MZ570A

Projector LCD / Laser WUXGA 5,500lm รุ่น PT-MZ570A

สอบถาม
Projector LCD / Laser WXGA 6,500lm รุ่น PT-MW630A

Projector LCD / Laser WXGA 6,500lm รุ่น PT-MW630A

สอบถาม
Projector LCD / Laser WUXGA 6,500lm รุ่น PT-MZ670A

Projector LCD / Laser WUXGA 6,500lm รุ่น PT-MZ670A

สอบถาม
Projector Wireless Option รุ่น ET-WM300

Projector Wireless Option รุ่น ET-WM300

สอบถาม
Projector 9,400lm (center 10,400lm), XGA , SSI

Projector 9,400lm (center 10,400lm), XGA , SSI , 1 Chip DLP รุ่น PT-RX110BA/WA

สอบถาม
Projector รุ่น PT-RW930BA/WA

Projector รุ่น PT-RW930BA/WA

สอบถาม
Projector 9,400lm (center 10,000lm), WUXGA , SSI

Projector 9,400lm (center 10,000lm), WUXGA , SSI , 1 Chip DLP รุ่น PT-RZ970BA/WA

สอบถาม
Projector ALL LASER 7,000 lm WXGA DLP 1 chip

Projector ALL LASER 7,000 lm WXGA DLP 1 chip รุ่น PT-RW730BA/WA

สอบถาม
Projector ALL LASER 7,000 lm WUXGA DLP 1 chip

Projector ALL LASER 7,000 lm WUXGA DLP 1 chip รุ่น PT-RZ770BA/WA

สอบถาม
Projector ALL LASER 6,000 lm WUXGA DLP 1 chip

Projector ALL LASER 6,000 lm WUXGA DLP 1 chip รุ่น PT-RZ660BA/WA

สอบถาม
Projector 5,000LM (center 5,200lm) , WUXGA,SSI

Projector 5,000LM (center 5,200lm) , WUXGA,SSI, 1Chip DLP รุ่น PT-RZ575

สอบถาม
Projector 5,200LM (center 5,400lm) , WUXGA,SSI

Projector 5,200LM (center 5,400lm) , WUXGA,SSI, 1Chip DLP รุ่น PT-RZ570

สอบถาม
Projector SSI WUXGA DLP 1chip 12 000lm

Projector SSI WUXGA DLP 1chip 12,000lm (Center 12,600lm) รุ่น PT-RZ120

สอบถาม
Projector LED/Laser Hybrid Projector WXGA 3,500 lm

Projector LED/Laser Hybrid Projector WXGA 3,500 lm (Portrable) รุ่น PT-RW330EA

สอบถาม
Projector LED/Laser Hybrid Projector Full HD 3,500

Projector LED/Laser Hybrid Projector Full HD 3,500 lm (Portrable) รุ่น PT-RZ370EA

สอบถาม
Projector LED/Laser Hybrid Projector WXGA 3,500 lm

Projector LED/Laser Hybrid Projector WXGA 3,500 lm (Portrable) รุ่น PT-RW430EK/AW

สอบถาม
Projector LED/Laser Hybrid Projector Full HD 3,500

Projector LED/Laser Hybrid Projector Full HD 3,500 lm (Portrable) รุ่น PT-RZ470EAK/AW

สอบถาม
Projector LED/Laser Hybrid Projector Full HD 3,500

Projector LED/Laser Hybrid Projector Full HD 3,500 lm (Portrable) รุ่น PT-RZ475

สอบถาม
Projector SXGA DLP 3 Chip 20,000 lm SSI

Projector SXGA DLP 3 Chip 20,000 lm SSI รุ่น PT-RS20KE

สอบถาม
Projector SSI XGA DLP 3 Chip 12,000 lm

Projector SSI XGA DLP 3 Chip 12,000 lm รุ่น PT-RS11KE

สอบถาม
Projector WUXGA Laser 3 Chip DLP 12,000 lm

Projector WUXGA Laser 3 Chip DLP 12,000 lm รุ่น PT-RZ12KE

สอบถาม
Projector WUXGA DLP 3 Chip 30,000 lm SSI

Projector WUXGA DLP 3 Chip 30,000 lm SSI รุ่น PT-RZ21KE

สอบถาม
Projector 4K + DLP 3 Chip 26,000lm รุ่น PT-RQ32KE

Projector 4K + DLP 3 Chip 26,000lm รุ่น PT-RQ32KE

สอบถาม
Projector 4K + Laser 3 Chip DLP 10,000 lm

Projector 4K + Laser 3 Chip DLP 10,000 lm รุ่น PT-RQ13KE

สอบถาม
Projector SXGA DLP 3 Chip ANSI 30,000 lm SSI

Projector SXGA DLP 3 Chip ANSI 30,000 lm SSI รุ่น PT-RS30KE

สอบถาม
Projector WUXGA DLP 3 Chip ANSI 30,000 lm SSI

Projector WUXGA DLP 3 Chip ANSI 30,000 lm SSI รุ่น PT-RZ31KE

สอบถาม