บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-4, 02-7350590-4
  • th

Scanners A3


Scanners A3

สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S8147-M

ความเร็วสูงสุด 140 ppm/ 280 ipm ความละเอียด 600 dpi จำนวนกระดาษบนถาดป้อน 750 แผ่น สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน

สอบถาม
สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S8127-M

ความเร็วสูงสุด 120 ppm/ 240 ipm ความละเอียด 600 dpi สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 750 แผ่น

สอบถาม
สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S5076H-U

ความเร็วสูงสุด 100 ppm/ 200 ipm ความละเอียด 600 dpi สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 300 แผ่น

สอบถาม
สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S5046H-U

ความเร็วสูงสุด 80 ppm/ 160 ipm ความละเอียด 600 dpi สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 300 แผ่น

สอบถาม
สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S4085CW-U

ความเร็วสูงสุด 100 ppm / 200 ipm ความละเอียด 600 dpi สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 350 แผ่น

สอบถาม
สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S4065CW-U

ความเร็วสูงสุด 80 ppm / 160 ipm ความละเอียด 600 dpi สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 350 แผ่น

สอบถาม
สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S7097-U

ความเร็วสูงสุด 100 ppm / 200 ipm ความละเอียด 600 dpi, 1200 dpi ถาดป้อนกระดาษ 200 แผ่น สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน

สอบถาม
สแกนเนอร์ Panasonic ขนาด A3 รุ่น KV-S7077-U

ความเร็วสูงสุด 75 ppm / 150 ipm ความละเอียด 600 dpi, 1200 dpi ถาดป้อนกระดาษ 200 แผ่น สแกนหน้า-หลัง ได้พร้อมกัน

สอบถาม